పాటలు

మా తెలుగు తల్లికి

మెరిసే తారల (సిరివెన్నెల)

ఓంకార నాదాను (శంకరాభరణం)

Advertisements