ఆకాశ దేశాన ఆషాఢ మాసాన (మేఘసందేశం)

కవనం వేటూరి సుందరరామమూర్తి
చిత్రం: మేఘసందేశం
గానం: కట్టస్సెరి జోసెఫ్ ఏసుదాస్ (జేసుదాస్)
సంగీతం: పసుపులేటి రమేష్ నాయుడు


ఆకాశ దేశాన ఆషాఢ మాసాన
మెరిసేటి ఓ మేఘమా
విరహమో దాహమో విడలేని మోహమో
వినిపించు నా చెలికి మేఘసందేశం

వానకారు కోయిలనై తెల్లవారి వెన్నెలనై
ఈ ఎడారి దారులలో ఎడద నేను పరిచానని
కడిమివోలె నిలిచానని
ఉరమని తరమని ఊసులతో ఉలిపిరి చినుకుల బాసలతో
విన్నవించు నా చెలికి విన్న వేదన నా విరహవేదన

రాలుపూల తేనియకై రాతిపూల తుమ్మెదనై
నిశీధి నీడలలో నివురులాగ మిగిలానని
శిధిల జీవినైనానని
తొలకరి లేఖల మెరుపులతో రుధిర బాష్ప జలధారలతో
విన్నవించు నా చెలికి మనోవేదన నా మరణయాతన


విశ్లేషణ

వానకారు = వానాకాలం, rainy season
ఎడద = హృదయం, heart
కడిమి = చెట్టు, tree
ఉలిపిరి = పలుచని, sparse
నిశీధి = చీకటి రాత్రి, dark night
నివురు = నిప్పు పైని బూడిద, ashes covering live coal
రుధిర = ఎరుపు, red
బాష్పము = కన్నీరు, tears


సంవత్సరం: 1982
రసం: విరహం
అక్షరం: అ
గుర్తింపు:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: