నిత్యం ఏకాంత క్షణమే అడిగా (అద్భుతం)

కవనం వేటూరి సుందరరామమూర్తి
చిత్రం: అద్భుతం
గానం: శ్రీపతి పండితారాధ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సంగీతం: రమణి భరద్వాజ్


నిత్యం ఏకాంత క్షణమే అడిగా; యుద్ధం లేనట్టి లోకం అడిగా
రక్తతరంగ ప్రవాహం అడిగా; ఉదయంలాంటి హృదయం అడిగా

అనుబంధాలకు ఆయుష్షడిగా; ఆనందాశ్రులకాశీస్సడిగా
మదినొప్పించని మాటలు అడిగా; యెదమెప్పించే యవ్వనమడిగా

పిడుగులు రాల్చని మేఘం అడిగా; జ్వలించు నూరేళ్ళ పరువం అడిగా
వరించు తరించు వలపే అడిగా; ప్రాణతుల్యమౌ బంధం అడిగా

పచ్చికలో మంచు ముత్యాలడిగా; పువ్వుల ఒడిలో పడకే అడిగా
తను ఓదార్చే ఓ కునుకడిగా; తలనే నిమిరే వేళ్ళని అడిగా

నెమలి ఆటకు పదమే అడిగా; కోయిల పాటకు పల్లవి అడిగా
గదిలో గుక్కెడు నీళ్ళే అడిగా; మదిలో జానెడు చోటే అడిగా

మచ్చంటులేని జాబిలినడిగా; నక్షత్రకాంతి నట్టింటడిగా
దుఃఖం వధించు అస్త్రం అడిగా; అస్త్రం ఫలించు యోగం అడిగా

చీకటి ఊడ్చే చీపురునడిగా; పూలకు నూరేళ్ళామని అడిగా
మానవజాతికి ఒక నీతడిగా; వెతలరాత్రికే వేకువనడిగా

ఒకటే వర్ణం సబబని అడిగా; ఒక అనురాగం ఒడిలో అడిగా
వాలని పొద్దుల నెలవంకడిగా; ప్రాణముండగా స్వర్గం అడిగా

న్యాయం ధర్మం ఇలలో అడిగా; యెద రగిలించే కవితే అడిగా
కన్నీరెరుగని కన్నే అడిగా; క్షామం నశించు కాలం అడిగా

చుక్కలుదాటే స్వతంత్రమడిగా; దిక్కులుదాటే విహంగమడిగా
తొలకరి మెరుపుల నిలకడనడిగా; ఎండమావిలో ఏరును అడిగా

మూగపాటకొక చరణం అడిగా; మౌనభాష వ్యాకరణం అడిగా
నమ్మిచెడని ఓ స్నేహం అడిగా; శాంతిని పెంచే సంపదనడిగా

వస్తే వెళ్ళని వసంతమడిగా; ఏడేడు జన్మలకొకతోడడిగా
ఏనాడు వాడని చిరునవ్వడిగా; ముసిరే మంచుల ముత్యాలడిగా

ముసిముసినవ్వుల ముగ్గులు అడిగా; ఆశలమెరుపుల జగమే అడిగా
అంధకారమా పొమ్మని అడిగా; అందరిఎదలో హరివిల్లడిగా

మరుగైపోని మమతను అడిగా; కరువైపోని సమతను అడిగా
రాయలంటి కవిరాజుని అడిగా; బమ్మెర పోతన భక్తిని అడిగా

భారతి మెచ్చిన తెలుగే అడిగా; పాశుపతాస్త్రం నరుడై అడిగా
మోహనకృష్ణుడి మురళే అడిగా; మధురమీనాక్షి చిలకే అడిగా

ఉన్నది చెప్పే ధైర్యం అడిగా; ఒడ్డెక్కించే పందెం అడిగా
మల్లెలుపూసే వలపే అడిగా; మంచిని పెంచే మనసే అడిగా

పంజా విసిరే దమ్మే అడిగా; పిడుగుని పట్టే ఒడుపే అడిగా
ద్రోహం అణిచే సత్తానడిగా; ఛస్తే మిగిలే చరిత్రనడిగా

విధిని జయించే ఓరిమినడిగా; ఓరిమిలో ఒక కూరిమినడిగా
సహనానికి హద్దేదని అడిగా; దహనానికి అంతేదని అడిగా

కాలం వేగం కాళ్ళకు అడిగా; చిన్నా చితకా జగడాలడిగా
తీయగ ఉండే గాయం అడిగా; గాయానికి ఒక గేయం అడిగా

పొద్దే వాలని ప్రాయం అడిగా; ఒడిలో శిశువై చనుబాలడిగా
కంటికి రెప్పగ తల్లిని అడిగా; ఐదో ఏట బడినే అడిగా

ఆరో వేలుగ పెన్నే అడిగా; ఖరీదు కట్టని కరుణే అడిగా

ఎన్నని అడగను దొరకనివీ
ఎంతని అడగను జరగనివీ
ఎవ్వరినడగను నా గతినీ

కళ్ళకు లక్ష్యం కలలంటూ
కాళ్ళకు గమ్యం కాడంటూ
భగవద్గీతా వాక్యం వింటూ
మరణం మరణం శరణం అడిగా


విశ్లేషణ

హరివిల్లు = ఇంద్రధనస్సు, rainbow
సమత = euqality
కూరిమి = స్నేహం, friendship


సంవత్సరం: 1999
రసం: ఆవేశం
అక్షరం: న
గుర్తింపు:

%d bloggers like this: