ఊహలు గుసగుసలాడే (బందిపోటు)

కవనం భాగవతుల సదాశివశంకర శాస్త్రి (ఆరుద్ర)
చిత్రం: బందిపోటు
గానం: ఘంటసాల వేంకటేశ్వరరావు, పులపాక సుశీల
సంగీతం: ఘంటసాల వేంకటేశ్వరరావు


ఊహలు గుసగుసలాడే
నా హృదయము ఊగిసలాడే
ప్రియా

వలదన్న వినదీమనసు
కలనైన నిన్నే తలచు
తొలిప్రేమలో బలముందిలే
అది నీకు మునుపే తెలుసు

ననుకోరి చేరిన బేల
దూరాన నిలిచేవేల
నీ ఆనతి లేకున్నచో
విడలేను ఊపిరి కూడా

దివి మల్లెపందిరి వేసె
భువి పెళ్లిపీటలు వేసె
నెరవెన్నెల కురిపించుచూ
నెలరాజు పెండ్లిని చేసె

ఊహలు గుసగుసలాడే
మన హృదయములూయలూగే


విశ్లేషణ

బేల = అమాయకురాలు, simpleton
నెరవెన్నెల = నిండు వెన్నెల, full moonlight
నెలరాజు = చంద్రుడు, moon


సంవత్సరం: 1963
రసం: ప్రేమ
అక్షరం: ఉ
గుర్తింపు:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: