సత్తువ


సత్తువ

Engineer’s Day సందర్బంగా శుభాకాంక్షలతో పాటు, software engineer లకు “ఆ సత్తా” తక్కువనే వెటకారాలూ media లోనూ social media లోనూ ఎక్కువైనందుకు, అసలు సత్యమేంటో తెలియచెప్పే ప్రయత్నమే.. ఈ “సత్తువ“!

ఎక్కే వాళ్ళని తొక్కేయడం,
ఎక్కిన వాళ్ళని లాగేయడం,
సమాజంలో సహజం.

అది వీలు కానప్పుడు,
తమకు ఎక్కడం చేతకానప్పుడు,
తక్కినవారిని తక్కువచేసి చూడడం..
అదొక వైకల్యం.

అందుకే..
అధికారికి అవినీతి అంటగట్టడం,
నాయకుడికి పక్షపాతం ఆపాదించడం,
నటులని విటులనడం,
డబ్బులు వున్నవాడికి విలువలు లేవనడం,
విదేశాల్లోనివాళ్ళకి స్వదేశం మీద ద్వేషం అని నిందలేయడం,

సుఖంగా వుంటే బద్ధకమనీ, సంతోషంగా వుంటే స్వార్ధమనీ దెప్పడం..
ఇదొక జాడ్యం.

ఆ కోవ లోనిదే..
రాత్రీపగలూ కష్టపడి బాగా సంపాదించి,
గొప్పగా బతికే సాప్ట్ వేర్ ఉద్యోగులని చూసి.. ఓర్వలేక,
“ఆ విధంగా” అనుకుని శునకానందించడం కూడా!

Belated Happy Engineer’s Day!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: