మనమూ శ్రామికులమే!

ఆఫీస్ లో ఉన్నా, ఇంట్లో ఉన్నా,
షాపింగ్ కెళ్లినా, సినిమాకొచ్చినా,
పక్క మీదున్నా, పక్కూరెళ్లినా,
పడుకునే ముందూ, నిద్ర లేచాకా,
మధ్యలో మెలకువొచ్చినప్పుడల్లా,
రోజుకి 24 గంటలు చాలక..
కాలం ఎంచని కలలో కూడా..
ఎప్పుడూ పని పని పని పని
పని పని అని, పని గురించే ఆలోచిస్తూ,
మెదడుకి ఏమాత్రం విశ్రాంతి లేకుండా
శ్రమించే సాఫ్ట్ వేర్ శ్రామికుల్లారా..

వెన్ను వంగక
మెడ తిరగక
తిన్నదరగక
కునుకు పట్టక
ఆరోగ్యాన్ని త్యాగం చేస్తూ..

నిద్ర చాలక
సమయం దొరకక
భార్యతో గడపక
పిల్లల్తో ఆడక
సంసారంలో రాజీ పడ్తూ..

వయసు పెరిగాక
అవకాశాలు తగ్గాక
టెక్నాలజీ మారాక
కొత్తది అర్ధంకాక
ప్రపంచంతో పరుగులు తీస్తూ..

ఎకానమీ బాగోక
ప్రమోషన్లు రాక
జీతాలు పెరగక
ఉద్యోగం ఎప్పుడూడుతుందో తెలీక
అనిశ్చితితో కుస్తీ పడ్తూ..

తాము నలిగిపోతూ, సమిధలై ఆహుతౌతూ
లోకానికి కొత్త విజ్ఞాన వెలుగులనందిస్తూ
మానవాళిని నవయుగం వైపు
ప్రగతి పథంలో నడిపిస్తున్న
సాంకేతిక విప్లవ వీరులారా..
శ్రామిక దినోత్సవ సందర్బంగా, మనకివే నా జోహార్లు!

If you find reading Telugu difficult, listen to my audio right here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: