శంకరా నాదశరీరాపరా (శంకరాభరణం)

కవనం: వేటూరి సుందరరామమూర్తి
చిత్రం
: శంకరాభరణం (1979)
గానం: S.P. బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సంగీతం: K.V. మహదేవన్


శంకరా.. నాదశరీరాపరా..
వేదవిహారాహరా, జీవేశ్వరా..        \\శంకరా\\
శంకరా..

ప్రాణము నీవనీ, గానమె నీదనీ, ప్రాణమె గానమనీ..
మౌన విచక్షణ, ధ్యాన విలక్షణ, రాగమే యోగమనీ..    \\ప్రాణము\\
నాదోపాసన చేసినవాడను, నీవాడను నేనైతే        \\మళ్ళీ\\

దిక్కరీంద్రజిత హిమగిరీంద్రసిత కంధరా నీలకంధరా..
క్షుద్రులెరుగనీ రుద్రవీణ నిర్ణిద్ర గానమిది అవధరించరా,
విని తరించరా..

శంకరా.. నాదశరీరాపరా..
వేదవిహారాహరా, జీవేశ్వరా..
శంకరా..

మెరిసే మెరుపులు మురిసే పెదవుల చిరు చిరు నవ్వులు కాబోలూ..
ఉరిమే ఉరుములు సరి సరి నటనల సిరి సిరి మువ్వలు కాబోలూ..        \\మెరిసే\\
పరవశాన శిరసూగంగా.. ధరకు జారెనా శివగంగా..        \\మళ్ళీ\\
నా గానలహరి నువు మునుగంగా..
ఆనంద వృష్టినే తడవంగా..
ఆ..

శంకరా.. నాదశరీరాపరా..
వేదవిహారాహరా, జీవేశ్వరా..
శంకరా.. శంకరా.. శంకరా..


విశ్లేషణ

అనుసంధానమౌ = స్మరించు, reciting

నిగళము = గొలుసు, chain

మాలికా = దండ, garland

తరళము = ప్రకాశించునది,  shining

శారద రాత్రము = వెన్నెల రాత్రి, moonlit night

నీరద = మేఘం, cloud

మహతీ = నారదుని వీణ, musical instrument played by Naarada maharshi

గమకిత = గమకాలు నిండిన, filled with nuances of musical notes

తానమై = స్నానము చేసి, bathe

సత్వ = సత్వ గుణము, quality of excellence

సుధాలాప  = అమృతం లాంటి  ఆలాపము, divine song


 

Advertisements