మెరిసే తారల (సిరివెన్నెల)

కవనం: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
చిత్రం
: సిరివెన్నెల (1986)
గానం: S.P. బాలసుబ్రహ్మణ్యం
సంగీతం: K.V. మహదేవన్


మెరిసే తారలదేరూపం..
విరిసే పూవులదేరూపం..

అది నా కంటికి శూన్యం!
మనసున కొలువై మమతల నెలవై వెలసిన దేవిది ఈ రూపం..
నా కన్నులు చూడని రూపం..
గుడిలో దేవత ప్రతిరూపం 
నీ రూపం.. అపురూపం!

ఎవరి రాకతో గళమున పాటల, ఏరువాక సాగేనో..
ఆ వసంత మాసపు కులగోత్రాలను ఎల కోయిల అడిగేనా..
ఎవరి పిలుపుతో పులకరించి, పురివిప్పి తనువు ఊగేనో..
ఆ తొలకరి మేఘపు గుణగణాలకై నెమలి వెదుకులాడేనా..

నా కన్నులు చూడని రూపం..
గుడిలో దేవత ప్రతిరూపం 
నీ రూపం.. అపురూపం!

ప్రాణం పుట్టుక ప్రాణికి తెలియాలా..
గానం పుట్టుక గాత్రం చూడాలా..        \\ప్రాణం \\
వెదురును మురళిగ మలచి, ఈ వెదురును మురళిగ మలచి,
నాలో జీవన నాదం పలికిన నీవే..
నా ప్రాణ స్పందన!
నీకే.. నా హృదయ నివేదన!

మనసున కొలువై మమతల నెలవై వెలసిన దేవిది ఈ రూపం..
నా కన్నులు చూడని రూపం..
గుడిలో దేవత ప్రతిరూపం 
నీ రూపం.. అపురూపం!


విశ్లేషణ

ఏరువాక = దుక్కి ప్రారంభం, commencement of cultivation


 

Advertisements